(1)
Prokopski, J. A.; Urbańska-Bożek, M. Twórczość I życie Profesora Edwarda Kasperskiego. karto-teka 2019, 78-85.