(1)
Landowski, Z. PrĂ³ba Charakterystyki Przestrzeni Sakralnej W Islamie Sunnickim. karto-teka 2018, 18-31.