(1)
Urbańska-Bożek, M. (Anty)egzystencjalizm Jeana Améry’ego. karto-teka 2018, 97-102.