(1)
Urbańska-Bożek, M. Henri Bergsona Pedagogika Z Ducha wolności. karto-teka 2018, 125-135.