Dymarski, Z., & Bednarek-Bohdziewicz, A. (2021). Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 3–8. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7627