Gajewski, W. (2021). Człowiek na pograniczu: między judaizmem a chrześcijaństwem. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 10–23. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7628