Kizik, E. (2021). Gdańszczan świat realny i wyobrażony w XVII wieku. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 24–48. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7629