Mirgos, K. (2021). Być człowiekiem, być Baskiem. Refleksje wokół języka i kultury. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 49–62. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7630