Landowski, Z. (2021). Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości . Karto-Teka Gdańska, (2(9), 63–87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7631