Jakubczak, M. (2021). Indus, Hindus, hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 88–94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7632