Halasz, J. (2021). Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 110–117. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7635