Halasz, J. (2021). Michał Woroniecki – bibliografia (chronologicznie). Karto-Teka Gdańska, (2(9), 118–120. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7636