Lewicki, G. . (2021). Cywilizacja cyfrowa i talenty AI. Niemiecki ekonomista wskazuje drogę rozwojową dla Trójmorza. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 146–151. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7641