Dubasiewicz, M. (2021). Raj na ziemi i na tamtym świecie. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 152–157. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7643