Dymarski, Z., & Urbańska-Bożek, M. (2021). Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 159–163. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7644