Lubowicz, H. (2021). Wstępny zarys wybranej literatury wtórnej, badającej pokrewne wątki w ujmowaniu związku obraz-język w teoriach Wittgensteina i Lacana. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 124–139. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7645