Dymarski, Z., & Urbańska-Bożek, M. (2020). Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2020. Karto-Teka Gdańska, (2(7), 143–147. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7866