Urbańska-Bożek, M. . (2019). Ewolucja poglądów Henriego Bergsona na temat natury Boga i jej społeczny wymiar. Karto-Teka Gdańska, (2(5), 35–49. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7888