Urbańska-Bożek, M. . (2019). Kulturalny barbarzyńca jako czuły artysta życia. Karto-Teka Gdańska, (2(5), 122–133. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7899