Urbańska-Bożek, M. (2019). Trud wiary w każdym czasie. Karto-Teka Gdańska, (2(5), 134–139. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7901