Urbańska-Bożek, M. (2019). Sprawozdanie z IV edycji ogólnopolskiego cyklu konferencyjnego Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach. Karto-Teka Gdańska, (2(5), 141–148. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7902