Prokopski, J. A., & Urbańska-Bożek, M. (2019). Twórczość i życie profesora Edwarda Kasperskiego. Karto-Teka Gdańska, (1(4), 78–85. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7915