Landowski, Z. (2018). Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim. Karto-Teka Gdańska, (2(3), 18–31. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8339