Dąbrowski, S. (2018). Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii. Karto-Teka Gdańska, (1(2), 33–47. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8358