Urbańska-Bożek, M. (2017). Karol Toeplitz – „pobratymiec z konfraterii miłośników obłędu i maniactwa”. Karto-Teka Gdańska, (1(1), 66–74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8388