DYMARSKI, Zbyszek; URBAŃSKA-BOŻEK, Maria. Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021. Karto-Teka Gdańska, [S. l.], n. 2(9), p. 159–163, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7644. Acesso em: 20 maj. 2024.