DYMARSKI, Zbyszek; URBAŃSKA-BOŻEK, Maria. Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2020. Karto-Teka Gdańska, [S. l.], n. 2(7), p. 143–147, 2020. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7866. Acesso em: 25 luty. 2024.