Dymarski, Zbyszek, i Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz. 2021. „Pytając O tożsamość człowieka W Perspektywie Historii I Kultury”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):3-8. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7627.