Gajewski, Wojciech. 2021. „Człowiek Na Pograniczu: Między Judaizmem a chrześcijaństwem”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):10-23. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7628.