Kizik, Edmund. 2021. „Gdańszczan świat Realny I wyobrażony W XVII Wieku”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):24-48. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7629.