Mirgos, Katarzyna. 2021. „Być człowiekiem, Być Baskiem. Refleksje wokół języka I Kultury”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):49-62. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7630.