Halasz, Jacek. 2021. „Michał Woroniecki – Bibliografia (chronologicznie)”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):118-20. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7636.