Leszczyński, Andrzej C. 2021. „Michał”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):121-22. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7637.