Dymarski, Zbyszek, i Maria Urbańska-Bożek. 2021. „Sprawozdanie Z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego Za Rok 2021”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):159-63. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7644.