Lubowicz, Hanna. 2021. „Wstępny Zarys Wybranej Literatury wtórnej, badającej Pokrewne wątki W Ujmowaniu związku Obraz-język W Teoriach Wittgensteina I Lacana”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(9) (sierpień):124-39. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7645.