Urbańska-Bożek, Maria. 2019. „Ewolucja poglądów Henriego Bergsona Na Temat Natury Boga I Jej społeczny Wymiar”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(5) (listopad):35-49. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7888.