Prokopski, Jacek Aleksander, i Maria Urbańska-Bożek. 2019. „Twórczość I życie Profesora Edwarda Kasperskiego”. Karto-Teka Gdańska, nr 1(4) (czerwiec):78-85. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7915.