Landowski, Zbigniew. 2018. „Próba Charakterystyki Przestrzeni Sakralnej W Islamie Sunnickim”. Karto-Teka Gdańska, nr 2(3) (październik):18-31. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8339.