Urbańska-Bożek, Maria. 2018. „Henri Bergsona Pedagogika Z Ducha wolności”. Karto-Teka Gdańska, nr 1(2) (czerwiec):125-35. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8372.