Dymarski, Z. i Bednarek-Bohdziewicz, A. (2021) „Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 3–8. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7627 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).