Gajewski, W. (2021) „Człowiek na pograniczu: między judaizmem a chrześcijaństwem”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 10–23. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7628 (Udostępniono: 24 luty 2024).