Kizik, E. (2021) „Gdańszczan świat realny i wyobrażony w XVII wieku”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 24–48. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7629 (Udostępniono: 10 czerwiec 2023).