Jakubczak, M. (2021) „Indus, Hindus, hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 88–94. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7632 (Udostępniono: 29 maj 2024).