Halasz, J. (2021) „Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 110–117. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7635 (Udostępniono: 29 maj 2023).