Leszczyński, A. C. (2021) „Michał”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 121–122. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7637 (Udostępniono: 29 maj 2023).