Dymarski, Z. i Urbańska-Bożek, M. (2021) „Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 159–163. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7644 (Udostępniono: 29 maj 2023).