Lubowicz, H. (2021) „Wstępny zarys wybranej literatury wtórnej, badającej pokrewne wątki w ujmowaniu związku obraz-język w teoriach Wittgensteina i Lacana”, Karto-Teka Gdańska, (2(9), s. 124–139. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7645 (Udostępniono: 29 maj 2023).