Dymarski, Z. i Urbańska-Bożek, M. (2020) „Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2020”, Karto-Teka Gdańska, (2(7), s. 143–147. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7866 (Udostępniono: 20 maj 2024).