Urbańska-Bożek, M. . (2019) „Ewolucja poglądów Henriego Bergsona na temat natury Boga i jej społeczny wymiar”, Karto-Teka Gdańska, (2(5), s. 35–49. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7888 (Udostępniono: 19 lipiec 2024).