Urbańska-Bożek, M. (2019) „Trud wiary w każdym czasie”, Karto-Teka Gdańska, (2(5), s. 134–139. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7901 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).